Sulkavan Soutu-uistelun säännöt

XXXVII Soutu-uistelu la 15.7.2023

Kilpailuaika kello 10.00-22.00. Kilpailun lähtö- ja maalipaikka on Sulkavan Soutustadion.

Kilpailualue käsittää koko yhteislupa-alueen.

Uistelun voitto ratkaistaan venekunnan saalispainosta annettujen pisteiden perusteella. Suurimman pistemäärän saanut venekunta on voittaja. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus arvalla.

Pistetulos saadaan kertomalla saaliskalojen paino lajikohtaisella kertoimella siten, että kerroin on kolme (3), paitsi ahvenelle ja hauella yksi (1).

Kalat punnitaan pistettynä/verestettynä, kidukset kalassa ja ne on säilytettävä jäissä. Jäät saa järjestävältä seuralta.

KALAT TUOTAVA PUNNITUKSEEN RANNALLE MERKITYLTÄ ALUEELTA!

Kaikkien punnittavien kalojen on oltava täysimittaisia ja vähintään 25 cm pituisia. Alamittaisten kalojen tuominen aiheuttaa ko. kalojen hylkäämisen. Katso kalojen alamitat oheisesta taulukosta.

Huom! Punnituksen jälkeen kalat ova seuran omaisuutta.

Kilpailu tapahtuu soutaen, vetouistinta pyyntivälineenä käyttäen. Vapoja saa olla pyytämässä enintään kuusi (6) kpl venekuntaa kohti. Kutakin vapaa kohti saa olla vain yksi viehe. Vieheen koukkujen lukumäärää ei rajoiteta. Erilaisten syvääjien, kelluttimien ja etuhoukuttimien käyttö on sallittu. Myös elektronisten apuvälineiden käyttö on sallittu. Perho on uistimeen verrattava viehe, samoin täkyuistin. Matojen käyttö on kielletty, samoin lirkkiminen. Vavan pituus enimillään 3,3 m. Viehe tulee laskea veteen, heittäminen ehdottomasti kielletty.

Osanottomaksu on 50 €/venekunta, ei kuitenkaan alle 18-vuotiaiden venekunnilta.

Jokaisella 18-64 -vuotiaalla kilpailijalla tulee olla valtion kalastonhoitomaksu maksettuna. Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. Kelluntavälineet järjestää jokainen itse. Kilpailijoilla on oikeus rantautua vain kilpailukarttaan merkityille rantautumisalueille.

Avotulen teko on sallittu ainoastaan karttaan merkityille paikoille.

Mahdolliset vastalauseet kilpailusta on esitettävä kirjallisesti 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Protestin käsittelee ennaltailmoitettu tuomarineuvosto.

Kilpailun tulos julkaistaan ja palkintojenjako suoritetaan maalipaikalla n. 30 min punnituksen päättymisestä. Sijoituspalkintojen lisäksi palkitaan paras naisten- ja nuorten venekunta. Sekä mahdollinen yllätyspalkinto venekunnalle, jonka sijoitus on 15.

Kilpailualueella virallisia laivaväyliä myöten kulkevia aluksia, erikoisesti suuria syväväyläaluksia on väistettävä ja varottava.

Ellei ole toisin mainittu, aiheuttaa näiden sääntöjen rikkominen ko. venekunnan hylkäämisen kilpailusta.

Lisätietoja antavat Matti Qvintus puh. 050 5643156 tai Maisa Kokki, puh. 040 7088591